Zandasbak
Modelnr: VB 192000
 
Ref Omschrijving Kleur Prijs (excl BTW) Aantal  
31026814 1x Zandasbak geel € 66
31026821 1x Zandasbak groen € 66
31026838 1x Zandasbak blauw € 66
31003631 1x Zandasbak aluminiumgrijs € 66
31003648 1x Zandasbak grijs € 66
31003655 1x Zandasbak rood € 66
31003662 1x Zandasbak wit € 66
31003679 1x Zandasbak zwart € 66