Disclaimer


Algemeen

Deze website werd met zorg gecreëerd, maar Alter-Eco kan niet garanderen dat alle informatie steeds correct is en tot op het laatst bijgewerkt,
en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Indien links naar andere sites tot stand worden gebracht, al dan niet met behulp van zoekinstrumenten, is Alter-Eco niet aansprakelijk voor het
bestaan en/of de inhoud van deze sites, of voor hun morele kwaliteit. Alter-Eco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen
van websites of domeinnamen op deze site.


Auteursrecht © Alter-Eco, 2021

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieë,
aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier
dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de
eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot vervolging.


Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.


Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Alter-Eco website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.